PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA
Zestawienie druków do pobrania (Dla Firm)

Odwołanie pełnomocnictwa

Oświadczenie o rezygnacji z bankNOWY24

Oświadczenie o rezygnacji z usług indywidualnych

Oświadczenie o rezygnacji z usług wspólnych

Oświadczenie o samodzielnym zniszczeniu karty płatniczej

Potwierdzenie zwrotu karty płatniczej

Rezygnacja ze wznowienia karty płatniczej

Ustanowienie pełnomocnictwa

Wniosek o odblokowanie karty płatniczej

Wniosek o reprint PINu do karty płatniczej

Wniosek o wydanie duplikatu karty płatniczej

Wniosek o wydanie nowego hasła dla Loginu

Wniosek o zamknięcie konta

Wniosek o zmianę danych na karcie płatniczej

Zgłoszenie zniszczenia karty płatniczej

Zmiana danych firmy


Zestawienie druków do pobrania (Dla Klientów Indywidualnych i Rolników)


Dyspozycja przekazania wynagrodzenia

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Odstąpienie od umowy Konta indywidualnego

Odstąpienie od umowy Konta w cześci dotyczącej Karty

Odstąpienie od umowy o kartę płatniczą

Odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Odwołanie pełnomocnika

Oświadczenie o rezygnacji z bankNOWY24

Oświadczenie o rezygnacji z usług indywidualnych

Oświadczenie o rezygnacji z usług wspólnych

Oświadczenie o samodzielnym zniszczeniu karty płatniczej

Potwierdzenie zwrotu karty płatniczej

Rezygnacja ze wznowienia karty płatniczej

Ustanowienie pełnomocnictwa

Ustanowienie zgody na realizację polecenia zapłaty

Ustanowienie zlecenia stałego

Wniosek o odblokowanie karty płatniczej

Wniosek o reprint PINu do karty płatniczej

Wniosek o wydanie duplikatu karty płatniczej

Wniosek o wydanie nowego hasła dla Loginu

Wniosek o zamknięcie konta

Wniosek o zmianę danych na karcie płatniczej

Zgłoszenie zniszczenia karty płatniczej

Zmiana danych osobowych


Zestawienie druków do pobrania dla lokat w placówkach


Dyspozycja otwarcia lokaty

Dyspozycja zamknięcia Lokaty z datą przyszłą

Odwołanie pełnomocnictwa do umowy ramowej terminowej lokaty oszczędnościowej

Pełnomocnictwo do umowy ramowej terminowych lokat oszczędnościowych

Zlecenie z Rachunku Oszczędnościowego

INFOLINIA
Z POLSKI:
801 372 772
pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów)

pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków)
INFOLINIA
Z POLSKI I ZAGRANICY:
13 46 55 750
pn-pt 9:00-13:00 (obsł. kredytów)

pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków)
ZASTRZEŻENIE KARTY:
+48 618 565 278

7 dni w tygodniu
Bank Nowy S.A. może kontaktować się z Klientami również z numeru +48 61 8 512 450