RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
Klient opóźniający się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu lub pożyczki ma możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Restrukturyzacja zadłużenia polega na zmianie określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, np. poprzez zmianę harmonogramu spłaty.

Restrukturyzacja zadłużenia przeprowadzana jest na warunkach wspólnie uzgodnionych przez klienta i Bank. Jednocześnie zastrzegamy, iż restrukturyzacja zadłużenia uzależniona jest od pozytywnej decyzji Banku, która podejmowana jest na podstawie oceny sytuacji finansowej i gospodarczej klienta.

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia można składać w dowolnej placówce Banku lub przesłać listownie na adres Banku -
ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań.

INFOLINIA
Z POLSKI:
801 372 772
od podziedziałku do piątku, 9:00 - 15:00
INFOLINIA
Z POLSKI I ZAGRANICY:
13 46 55 750
od podziedziałku do piątku, 9:00 - 15:00
ZASTRZEŻENIE KARTY:
+48 618 565 278

7 dni w tygodniu
Bank Nowy S.A. może kontaktować się z Klientami również z numeru +48 61 8 512 450